ANGIELSKI NA WAKACJE.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"proponować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "proponować" po polsku

proponować

We are pleased to offer, offering someone something' English Lessons | PhraseMix.com
czasownik
 1. offer *****
  • proponować, oferować [TRANSITIVE]
   Can I offer you a drink? (Czy mogę ci zaproponować drinka?)
   A boy offered his seat to a woman. (Chłopiec zaproponował swoje miejsce kobiecie.)
   link synonim: propose
 2. table *****
 3. propose ***
  • proponować, zaproponować [TRANSITIVE]
   What do you propose to do? (Co proponujesz zrobić?)
   I'll tell you what I propose. (Powiem ci, co proponuję.)
   I think I should propose it to them. (Myślę, że powinienem im to zaproponować.)
   link synonim: offer
 4. float , **
  • proponować, sugerować (pomysł lub plan w celu sprawdzenia reakcji) [TRANSITIVE]
   They floated that idea during the monthly meeting. (Oni zaproponowali ten pomysł podczas miesięcznego spotkania.)
 5. proffer
 6. move *****   formal [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  I moved an outing to Las Vegas. (Zaproponowałem wypad do Las Vegas.)
  My boss said I have moved a good idea. (Mój szef mi powiedział, że zaproponowałem dobry pomysł.)
 7. propound
 8. propone
  • proponować (coś)
czasownik
 1. offer somebody something *****  
  Can I offer you something to drink? (Czy mogę zaproponować ci coś do picia?)
  I offered him a job and he said no. (Zaproponowałem mu pracę a on powiedział nie.)
phrasal verb
 1. put something forward , także: put forward something  
  I would like to put a solution forward. (Chciałbym zaproponować rozwiązanie.)

powered by  eTutor logo