KURS TRAVEL ENGLISH -50%!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"propozycja" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "propozycja" po polsku

propozycja

rzeczownik
 1. proposal ***
  • propozycja, oferta [COUNTABLE]
   What do you think about his proposal? (Co sądzisz o jego propozycji?)
   He got furious and rejected my proposal. (On się wściekł i odrzucił moją propozycję.)
   She was pleased and accepted my proposal. (Ona była zadowolona i przyjęła moją propozycję.)
 2. offer *****
  • oferta, propozycja [COUNTABLE]
   There is no way I'm going to accept your offer! (W żadnym wypadku nie zaakceptuję twojej propozycji!)
   His offer was very attractive so I sold him the car. (Jego oferta była bardzo atrakcyjna, więc sprzedałem mu ten samochód.)
 3. motion ***
  • propozycja, wniosek [COUNTABLE]
   The committee rejected the motion from one of the MPs. (Komisja odrzuciła wniosek jednego z parlamentarzystów.)
   They rejected my motion because they found it too costly. (Odrzucili moją propozycję, bo uznali, że jest zbyt kosztowna.)
   Did you submit your motion? (Czy złożyłeś swój wniosek?)
 4. offering **
  • produkcja, propozycja, produkt (np. nowa piosenka, nowa książka) [COUNTABLE]
   Your new offering sounds good, but I'm not sure the audience will buy it. (Twoja nowa propozycja brzmi dobrze, ale nie wiem, czy publika ją kupi.)
 5. proposition **   [COUNTABLE]
  You can rest here and think about my proposition. (Może pan tu odpocząć i pomyśleć o mojej propozycji.)
  I must admit that your proposition is very attractive. (Muszę przyznać, że twoja propozycja jest bardzo atrakcyjna.)
 6. approach *****
  • propozycja, prośba [COUNTABLE]
   He made an approach to local politicians. (On wysunął propozycję do lokalnych polityków.)
   They made an approach to the the pope himself. (Oni zwrócili się z prośbą do samego papieża.)
 7. overtures
 8. overture
 9. submission *

powered by  eTutor logo