BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"prośba" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "prośba" po polsku

prośba

rzeczownik
 1. request ***
  • prośba, wniosek, życzenie [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   The teacher refused the students' request to reschedule the test. (Nauczyciel odrzucił prośbę uczniów o przełożeniu testu.)
   They came to us with a request for a loan. (Oni przyszli do nas z prośbą o pożyczkę.)
 2. instance ****
  • prośba, wniosek
   The public interest in this instance was very large. (Zainteresowanie opinii publicznej tym wnioskiem było znaczne.)
   I can assure you that your instance won't be ignored. (Mogę cię zapewnić, iż twój wniosek nie zostanie zignorowany.)
 3. petition *
  • petycja, podanie, prośba [COUNTABLE]
   The petition was signed by nearly 30 000 people. (Petycja została podpisana przez blisko 30 000 osób.)
 4. enquiry British English formal , inquiry American English formal **
 5. approach *****
  • propozycja, prośba [COUNTABLE]
   He made an approach to local politicians. (On wysunął propozycję do lokalnych polityków.)
   They made an approach to the the pope himself. (Oni zwrócili się z prośbą do samego papieża.)
 6. prayer , ***
  • prośba (np. oficjalna w sądzie) technical
   The suspect had a prayer to the judge to have a break. (Podejrzany wydał oficjalną prośbę o przerwę.)
 7. boon   old use
 8. supplication

powered by  eTutor logo