BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"życzenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "życzenie" po polsku

życzenie

Yes, so Make a Wish for the Happy Birthday! :)
rzeczownik
 1. wish ****  
  Best wishes to you and your family. (Najlepsze życzenia dla ciebie i twojej rodziny.)
  I will grant you one wish. (Spełnię twoje jedno życzenie.)
  What's your birthday wish? (Jakie jest twoje życzenie urodzinowe?)
 2. request ***
  • prośba, wniosek, życzenie [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   The teacher refused the students' request to reschedule the test. (Nauczyciel odrzucił prośbę uczniów o przełożeniu testu.)
   They came to us with a request for a loan. (Oni przyszli do nas z prośbą o pożyczkę.)
czasownik
 1. wish somebody something ****  
  I wish you good luck! (Życzę ci powodzenia!)
  We wish you a Merry Christmas. (Życzymy ci Wesołych Świąt Bożego Narodzenia.)
czasownik
 1. bid literary **   [TRANSITIVE]
  I bid you good night. (Życzę ci dobrej nocy.)
Birthday Cake with a Birthday
czasownik
 1. wish ****
  • życzyć sobie, chcieć, zażyczyć
   I wish you happiness. (Życzę ci szczęścia.)
   Be careful what you wish for. (Uważaj, czego sobie życzysz.)
   He wished me good luck on the exam. (On życzył mi powodzenia na egzaminie.)
  • życzyć sobie
   I wish you were more polite. (Życzę sobie, abyś była grzeczniejsza.)
   I wish that you left. (Życzę sobie, byś wyszedł.)
 2. ask , *****
  • żądać, życzyć sobie (np. jakiejś ceny za coś) [TRANSITIVE]
   How much did he ask for that car? (Ile on zażyczył sobie za tamten samochód?)
   He is asking $10 000 in cash for this car. (On żąda 10 000 dolarów w gotówce za ten samochód.)
   He asks too much from me. (On żąda zbyt wiele ode mnie.)
 3. please ****   [INTRANSITIVE]
  You have to do as I please. (Musisz zrobić tak, jak sobie życzę.)
  I will do as you please. (Zrobię tak, jak sobie tego życzysz.)
  używane do mówienia, że ktoś może zrobić coś, jak sobie życzy, albo jak uważa, w wyrażeniach takich jak "as you please"
 4. require *****
 5. desire ****
  • pragnąć, życzyć sobie formal [TRANSITIVE]
   I am prepared to discuss it openly, if you desire. (Jestem przygotowany otwarcie to przedyskutować, jeśli sobie życzysz.)
   What do you truly desire? (Czego tak naprawdę pragniesz?)

Powiązane zwroty — "życzenie"

rzeczownik
przysłówek
na życzenie = at will +1 znaczenie
inne
przymiotnik
czasownik
streamować (transmitować na żywo lub na życzenie za pośrednictwem internetu) = stream
inne
phrasal verb

powered by  eTutor logo