"wymagać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wymagać" po polsku

wymagać

czasownik
 1. want , *****
  • wymagać, potrzebować, pragnąć (np. żeby coś zostało zrobione) [przechodni]
   I want it done by the end of the day. (Potrzebuję, żeby to zostało zrobione do końca dnia.)
   I want this report to be done by next week. (Potrzebuję, aby ten raport był zrobiony do przyszłego tygodnia.)
   This plant wants watering. (Ta roślina wymaga podlania.)
 2. involve ****
  • wymagać, pociągać za sobą, wiązać się z (np. wysiłkiem, niebezpieczeństwem) [przechodni]
   Every military mission involves danger. (Każda militarna misja wiąże się z niebezpieczeństwem.)
   This expedition involves a great risk. (Ta ekspedycja wiąże się z wielkim ryzykiem.)
 3. require , *****
  • zażądać, wymagać, życzyć sobie oficjalnie [przechodni]
   I think this company requires some big changes. (Uważam, że ta firma wymaga dużych zmian.)
   This job requires a huge knowledge of computers. (Ta praca wymaga ogromnej wiedzy o komputerach.)
 4. need *****   [przechodni]
  This room needs repainting. (Ten pokój wymaga odmalowania.)
  Your talent needs a lot of hard work. (Twój talent wymaga wiele ciężkiej pracy.)
 5. demand , ****
  • wymagać (jednej rzeczy aby zdarzyła się inna) [przechodni]
   Work demands dedication. (Praca wymaga poświęcenia.)
   Sometimes happiness demands sacrifice. (Czasem szczęście wymaga poświęcenia.)
 6. exact **
  • wymagać, wymuszać oficjalnie
   I exact loyalty from my employees. (Wymagam lojalności od moich pracowników.)
   Their job exacts a lot of attention. (Ich praca wymaga wiele uwagi.)
   The kidnapper exacted a ransom from them. (Porywacz wymusił od nich okup.)
 7. take *****
  • wymagać (gdy coś wymaga czasu, wysiłku, itp.), zabierać, zajmować
   It shouldn't take you more than a few minutes. (To nie powinno ci zabrać więcej niż kilka minut.)
   It will take a plumber to fix it. (Potrzeba będzie hydraulika, aby to naprawić.)
   How much time does it take to shave a really long beard? (Ile czasu zajmuje zgolenie bardzo długiej brody?)
   link synonim: require
 8. necessitate
 9. enjoin
 10. prerequire
phrasal verb
 1. call for something ***
  • wymagać (o przepisie kulinarnym)
   My mother's apple pie recipe calls for two glasses of sugar. (Przepis na szarlotkę mojej mamy wymaga dwóch szklanek cukru.)
 1. be in need of something

powered by  eTutor logo