TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"wymagać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wymagać" po polsku

wymagać

czasownik
 1. want , *****
  • wymagać, potrzebować, pragnąć (np. żeby coś zostało zrobione) [przechodni]
   I want it done by the end of the day. (Potrzebuję, żeby to zostało zrobione do końca dnia.)
   I want this report to be done by next week. (Potrzebuję, aby ten raport był zrobiony do przyszłego tygodnia.)
   This plant wants watering. (Ta roślina wymaga podlania.)
 2. involve ****
  • wymagać, pociągać za sobą, wiązać się z (np. wysiłkiem, niebezpieczeństwem) [przechodni]
   Every military mission involves danger. (Każda militarna misja wiąże się z niebezpieczeństwem.)
   This expedition involves a great risk. (Ta ekspedycja wiąże się z wielkim ryzykiem.)
 3. require , *****
  • zażądać, wymagać, życzyć sobie oficjalnie [przechodni]
   I think this company requires some big changes. (Uważam, że ta firma wymaga dużych zmian.)
   This job requires a huge knowledge of computers. (Ta praca wymaga ogromnej wiedzy o komputerach.)
 4. need *****   [przechodni]
  This room needs repainting. (Ten pokój wymaga odmalowania.)
  Your talent needs a lot of hard work. (Twój talent wymaga wiele ciężkiej pracy.)
 5. demand , ****
  • wymagać (jednej rzeczy aby zdarzyła się inna) [przechodni]
   Work demands dedication. (Praca wymaga poświęcenia.)
   Sometimes happiness demands sacrifice. (Czasem szczęście wymaga poświęcenia.)
 6. exact **
  • wymagać, wymuszać oficjalnie
   I exact loyalty from my employees. (Wymagam lojalności od moich pracowników.)
   Their job exacts a lot of attention. (Ich praca wymaga wiele uwagi.)
   The kidnapper exacted a ransom from them. (Porywacz wymusił od nich okup.)
 7. take *****
  • wymagać (gdy coś wymaga czasu, wysiłku, itp.), zabierać, zajmować
   It shouldn't take you more than a few minutes. (To nie powinno ci zabrać więcej niż kilka minut.)
   It will take a plumber to fix it. (Potrzeba będzie hydraulika, aby to naprawić.)
   How much time does it take to shave a really long beard? (Ile czasu zajmuje zgolenie bardzo długiej brody?)
   link synonim: require
 8. necessitate
 9. enjoin
 10. prerequire
phrasal verb
 1. call for something ***
  • wymagać (o przepisie kulinarnym)
   My mother's apple pie recipe calls for two glasses of sugar. (Przepis na szarlotkę mojej mamy wymaga dwóch szklanek cukru.)
 1. be in need of something