TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"pociągać za sobą" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pociągać za sobą" po polsku

pociągać za sobą

czasownik
 1. involve ****
  • wymagać, pociągać za sobą, wiązać się z (np. wysiłkiem, niebezpieczeństwem) [przechodni]
   Every military mission involves danger. (Każda militarna misja wiąże się z niebezpieczeństwem.)
   This expedition involves a great risk. (Ta ekspedycja wiąże się z wielkim ryzykiem.)
 2. carry , *****
  • nieść za sobą, nieść ze sobą, wiązać się, pociągać za sobą (np. ryzyko, zagrożenie) [przechodni]
   His behaviour carries a lot of risk, so I don't want to have anything to do with him. (Jego zachowanie wiąże się ze sporym ryzykiem, więc nie chcę mieć z nim nic wspólnego.)
   Flu carries a lot of potential complications. (Grypa niesie ze sobą wiele potencjalnych powikłań.)
   You know that this move carries a great danger of failure? (Wiesz, że ten ruch niesie za sobą duże zagrożenie niepowodzeniem?)
   This crime carries a severe punshiment. (To przestępstwo pociąga za sobą ciężką karę.)
   Your behaviour carries now a lot of unpleasant consequences. (Twoje zachowanie pociąga teraz za sobą wiele nieprzyjemnych konsekwencji.)
 3. entail *
  • wiązać się z czymś, pociągać za sobą (np. wydatki, skutki) [przechodni]
   It would be good if this positive step did not entail new administrative burdens. (Byłoby dobrze, gdyby ten pozytywny krok nie pociągał za sobą nowych obciążeń administracyjnych.)
 4. spawn *
  • powodować (np. rozruchy), stwarzać (możliwości), pociągać za sobą (następstwa), dawać początek, płodzić (tworzyć coś)
   This decision may spawn additional problems. (Ta decyzja może pociągnąć za sobą dodatkowe problemy.)
   Her death spawned countless films and books. (Jej śmierć dała początek niezliczonej liczbie filmów i książek.)
 5. implicate *
phrasal verb
 1. trigger something ** , trigger off something , trigger something off
  • wyzwalać coś, uruchamiać coś, powodować coś, wywołać coś, pociągać za sobą [przechodni]
   a trigger causes or makes another thing happen
   He triggers my worst instincts. (On wyzwala moje najgorsze instynkty.)
   This song always triggers my emotions. (Ta piosenka zawsze wyzwala moje emocje.)
   I wonder what triggered the alarm. (Zastanawiam się, co uruchomiło alarm.)
   Your cigarette triggered my fire detector. (Twój papieros uruchomił mój czujnik dymu.)
   link synonim: spark

"pociągać za sobą" — Słownik kolokacji angielskich

resulted in kolokacja
Popularniejsza odmiana: result in
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pociągać za sobą
 1. result czasownik + in przyimek
  Bardzo silna kolokacja

  Instead he was on his way to a meeting which would likely result in someone else being shot.

  Podobne kolokacje: