PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"wiązać się z czymś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wiązać się z czymś" po polsku

czasownik
 1. involve ****
  • wymagać, pociągać za sobą, wiązać się z (np. wysiłkiem, niebezpieczeństwem) [przechodni]
   Every military mission involves danger. (Każda militarna misja wiąże się z niebezpieczeństwem.)
   This expedition involves a great risk. (Ta ekspedycja wiąże się z wielkim ryzykiem.)

wiązać się z czymś

czasownik
 1. entail *
  • wiązać się z czymś, pociągać za sobą (np. wydatki, skutki) [przechodni]
   It would be good if this positive step did not entail new administrative burdens. (Byłoby dobrze, gdyby ten pozytywny krok nie pociągał za sobą nowych obciążeń administracyjnych.)

powered by  eTutor logo