Mamma mia! WŁOSKI ZA 5 ZŁRozpocznij włoską przygodę jeszcze dziśSPRAWDŹ >>Zamknij

"uruchamiać coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "uruchamiać coś" po polsku

uruchamiać coś

phrasal verb
 1. trigger something ** , trigger off something , trigger something off
  • wyzwalać coś, uruchamiać coś, powodować coś, wywołać coś, pociągać za sobą [przechodni]
   a trigger causes or makes another thing happen
   He triggers my worst instincts. (On wyzwala moje najgorsze instynkty.)
   This song always triggers my emotions. (Ta piosenka zawsze wyzwala moje emocje.)
   I wonder what triggered the alarm. (Zastanawiam się, co uruchomiło alarm.)
   Your cigarette triggered my fire detector. (Twój papieros uruchomił mój czujnik dymu.)
   link synonim: spark
 2. put something on , także: put on something ***
  • włączać coś, uruchamiać coś
   Put the dishwasher on. (Włącz zmywarkę.)
   He pulled a beer out of the fridge and put on TV. (On wyciągnął z lodówki piwo i włączył telewizor.)
obrazek do "start" po polsku obrazek do "activate" po polsku
phrasal verb
 1. boot *** , boot up
  • startować, uruchamiać (komputer) [przechodni]
   My mom doesn't even know how to boot a laptop, not to mention typing. (Moja mama nie wie nawet jak uruchomić komputer, nie mówiąc o pisaniu na klawiaturze.)
   You boot a PC by pressing the largest button on the computer tower. (Peceta uruchamia się, naciskając największy przycisk na obudowie komputera.)
   Boot this computer up. (Uruchom ten komputer.)
   It takes some time for the software to boot up. (Włączenie tego programu zajmuje trochę czasu.)
 2. turn on **
 3. set off *
czasownik
 1. start *****
  • uruchamiać, zapalać (np. silnik) [przechodni/nieprzechodni]
   I don't know how to start this car. (Nie potrafię uruchomić tego samochodu.)
   Start the engine, I only have to take my bag and we can go. (Uruchom silnik, ja muszę tylko wziąć torbę i możemy jechać.)
   My wife doesn't know how to start a washing machine. (Moja żona nie umie uruchomić pralki.)
 2. activate *
 3. execute **
 4. launch ***
 5. invoke * , także: invocate
 6. run *****
  • wykonywać, uruchamiać (np. skrypt, test)
   You need to run this script in order to install the application. (Musisz uruchomić ten skrypt, żeby zainstalować aplikację.)
   I can't run the new app because it keeps freezing. (Nie mogę uruchomić nowej aplikacji, bo cały czas się zacina.)
czasownik
 1. channel ***
  • przeznaczać, uruchomić (np. fundusze na określony cel)
   A one million dollars must be channelled to those people. (Milion dolarów musi być przeznaczony dla tych ludzi.)
   The funds were channelled yesterday. (Fundusze zostały wczoraj uruchomione.)
 2. work , *****
 3. kick-start
 4. actuate
 1. deploy a style
 2. put in motion
 3. set in motion
phrasal verb
 1. boot *** , boot up

Powiązane zwroty — "uruchamiać coś"

czasownik
otwierać (uruchamiać, np. nową firmę, sklep) = open , open up +1 znaczenie
rzeczownik
uruchomienie = mobilization AmE , także: mobilisation BrE +7 znaczeń
uruchamianie = actuation +2 znaczenia
idiom
Zobacz także: uruchomić coś na popych