Roczny kurs eTutor angielski 40% taniej.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"open up" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "open up" po angielsku

open , *****
open up **

czasownik
 1. otwierać (uruchamiać, np. nową firmę, sklep) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  Right after Mary's graduation she opened up a small boutique. (Od razu po ukończeniu studiów, Mary otworzyła mały butik.)
  I want to open a Chinese restaurant. (Chcę otworzyć chińską restaurację.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

open up **

phrasal verb
 1. otworzyć się, otwierać się (np. możliwości)
  I think a whole new world's about to open up for you. (Myślę, że otwiera się przed tobą zupełnie nowy świat.)
  Don't be so shy and open up to new possibilities. (Nie bądź nieśmiała i otwórz się na nowe możliwości.)
 2. otwierać
  She opened up a bottle of wine. (Ona otworzyła butelkę wina.)
  Just open up the door and get out of the car. (Po prostu otwórz drzwi i wysiądź z samochodu.)
 3. rozpoczynać działalność
  They opened up a year ago. (Oni rozpoczęli działalność rok temu.)
  This restaurant opened up two months ago. (Ta restauracja rozpoczęła działalność dwa miesiące temu.)
 4. otwierać (np. sklep)
  She opened up a grocery store next to her house. (Ona otworzyła sklep spożywczy obok swojego domu.)
  I've always wanted to open up my own restaurant. (Zawsze chciałem otworzyć swoją własną restaurację.)
  I always wanted to open up a restaurant. (Zawsze chciałam otworzyć restaurację.)
 5. rozpoczynać, startować (np. wyścig)
  The siren opened up the race. (Wycie syreny rozpoczęło wyścig.)
  We opened up the competition with an hour delay. (Rozpoczęliśmy zawody z godzinnym opóźnieniem.)
 6. ośmielić się, zacząć mówić
  I never thought you'd open up about yourself like that. (Nigdy nie myślałem, że tak się przede mną otworzysz.)
  He opened up about his dead mother. (On zaczął mówić o swojej zmarłej matce.)
  She opened up about her experiences. (Ona zacząła mówić o swoich doświadczeniach.)
 7. zacząć strzelać z broni
  The terrorists opened up. (Terroryści zaczęli strzelać z broni.)
 8. rozwierać się (np. pęknięcie, dziura w ziemi)
  The ground opened up and formed a sinkhole. (Ziemia rozwarła się i uformowała zapadnięcie.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

phrasal verb
 1. otworzyć coś, otwierać coś
  Don't open my mail up. (Nie otwieraj mojej poczty.)
  She opened the door up. (Ona otworzyła drzwi.)
  He opened his suitcase up and put his phone inside it. (Otworzył walizkę i włożył do niej telefon.)
  When she opened her bag up I saw that she had a new wallet. (Kiedy otworzyła swoją torebkę zobaczyłem, że miała nowy portfel.)
 2. otwierać coś, udostępniać coś
 3. rozpoczynać coś (np. dyskusję, rozmowę)
  Our countries opened up a dialog. (Nasze kraje rozpoczęły dialog.)

"open up" — Słownik kolokacji angielskich

open up kolokacja
 1. open czasownik + up particle = otwierać (uruchamiać, np. nową firmę, sklep)
  Bardzo silna kolokacja

  We had to open up our little wall of women to let him through.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo