Kurs TRAVEL ENGLISH aż 50% taniejAngielskie rozmówki i słówka przydatne w podróżySPRAWDŹ >>

"otwierać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "otwierać" po polsku

otwierać

obrazek do "open" po polsku obrazek do "open" po polsku
czasownik
 1. open , *****
  • otwierać (np. okno, drzwi) [przechodni/nieprzechodni]
   She opened the door. (Ona otworzyła drzwi.)
   What time do you open tomorrow? (O której godzinie otwieracie jutro?)
   Could you open the window? It is so stuffy in here. (Czy mógłbyś otworzyć okno? Tak tu duszno.)
  • otwierać (np. pojemnik, paczkę) [przechodni]
   Can I open the presents, daddy? (Tatusiu, czy mogę otworzyć prezenty?)
   Open the box and see what's inside. (Otwórz pudełko i zobacz, co jest w środku.)
   She opened the lunch box and took out a sandwich. (Ona otworzyła pojemnik na lunch i wyjęła kanapkę.)
  • otwierać (np. oczy) [przechodni/nieprzechodni]
   The kittens finally opened their eyes! (Kotki nareszcie otworzyły oczy!)
   Open your eyes, you can't sleep now! (Otwórz oczy, nie możesz teraz spać!)
   I was so scared I didn't want to open my eyes. (Tak się bałem, że nie chciałem otworzyć oczu.)
  • otwierać (np. buzię) [przechodni/nieprzechodni]
   Open your mouth, I have to check your teeth. (Otwórz buzię, muszę sprawdzić twoje zęby.)
   Open your eyes, it's me. (Otwórz oczy, to ja.)
   Close your eyes and open your mouth. (Zamknij oczy i otwórz buzię.)
  • otwierać (zacząć działać, np. sklep) [nieprzechodni]
   They decided to open a new toy shop. (Oni zdecydowali się otworzyć nowy sklep z zabawkami.)
   It is risky to open a second company. (Otworzenie drugiej firmy jest ryzykowne.)
  • otwierać (uruchamiać, np. nową firmę) [przechodni/nieprzechodni]
   I want to open my own restaurant. (Chcę otworzyć swoją własną restaurację.)
   My brother opened his own company and now he's a serious businessman. (Mój brat otworzył swoją własną firmę i teraz jest poważnym biznesmenem.)
  • otwierać (nowy dokument w komputerze) [przechodni]
   Click twice to open a file. (Kliknij dwukrotnie, aby otworzyć plik.)
   I opened a new file and started writing my essay. (Otworzyłam nowy plik i zaczęłam pisać mój esej.)
  • otwierać (zebranie, spotkanie) [przechodni/nieprzechodni]
   I want to open this meeting by saying how happy I am to see all of you. (Chciałbym otworzyć to spotkanie, mówiąc jak bardzo cieszę się, że was wszystkich widzę.)
   It is high time we opened the meeting. Everyone is here. (Czas najwyższy, abyśmy otworzyli zebranie. Wszyscy już tu są.)
 2. open , ***** , open up **
  • otwierać (uruchamiać, np. nową firmę, sklep) [przechodni/nieprzechodni]
   Right after Mary's graduation she opened up a small boutique. (Od razu po ukończeniu studiów, Mary otworzyła mały butik.)
   I want to open a Chinese restaurant. (Chcę otworzyć chińską restaurację.)
 3. inaugurate
 4. christen
 5. throw something open
 6. pop ***
 7. dup   dawne użycie
 8. ope , dialekt   dawne użycie [przechodni/nieprzechodni]
phrasal verb
 1. open up **
  • otwierać
   She opened up a bottle of wine. (Ona otworzyła butelkę wina.)
   Just open up the door and get out of the car. (Po prostu otwórz drzwi i wysiądź z samochodu.)
  • otwierać (np. sklep)
   She opened up a grocery store next to her house. (Ona otworzyła sklep spożywczy obok swojego domu.)
   I've always wanted to open up my own restaurant. (Zawsze chciałem otworzyć swoją własną restaurację.)
   I always wanted to open up a restaurant. (Zawsze chciałam otworzyć restaurację.)
 2. lead off
phrasal verb
 1. open something up
 2. go into something ***
czasownik
 1. unlock *
  • otworzyć (kluczem)
   She got up and unlocked the door. (Ona wstała i otworzyła drzwi.)
   They left their car unlocked. (Oni zostawili otwarty samochód.)
   He unlocked it and pulled it open. (Otworzył to kluczem i pociągnął.)
 2. unlatch
 3. unclose  
phrasal verb
 1. start up *
 2. crack open , open a crack
phrasal verb
 1. open up **
 2. swing open  

"otwierać" — Słownik kolokacji angielskich

open up kolokacja
 1. open czasownik + up particle = otwierać (uruchamiać, np. nową firmę, sklep)
  Bardzo silna kolokacja

  We had to open up our little wall of women to let him through.

  Podobne kolokacje:
lead off kolokacja
 1. lead czasownik + off particle = otwierać (spotkanie)
  Bardzo silna kolokacja

  The major led him off to one side where the two of them could talk.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo