PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"rozpoczynać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rozpoczynać" po polsku

rozpoczynać

czasownik
 1. begin *****
  • zapoczątkowywać, zaczynać, rozpoczynać [przechodni]
   She began a feminist movement. (Ona zapoczątkowała ruch feministyczny.)
   They began their tradition in 1920. (Oni rozpoczęli swoją tradycję w 1920.)
  • zaczynać, rozpoczynać (przemówienie, prezentację) [przechodni/nieprzechodni]
   I need silence to begin my presentation. (Potrzebuję ciszy, żeby rozpocząć prezentację.)
   Can I begin my speech? (Czy mogę zacząć moje przemówienie?)
   link synonim: start
 2. launch ***
  • rozpoczynać (akcję, kampanię), wprowadzić (produkt na rynek) [przechodni]
   The campaign was launched to prevent breast cancer. (Kampania rozpoczęła się, żeby uchronić przed rakiem piersi.)
   They launched a new Ferrari model in 2014. (Oni wprowadzili nowy model Ferrari w 2014 roku.)
 3. start *****   [przechodni]
  Let's start our meeting. (Rozpocznijmy nasze spotkanie.)
  I'll be late, you can start without me. (Spóźnię się, możecie rozpocząć beze mnie.)
 4. forge **
  • tworzyć, rozpoczynać (np. znajomość) [przechodni]
   Our countries forged an alliance. (Nasze kraje utworzyły sojusz.)
 5. commence
 6. set *****
  • zaczynać, rozpoczynać [przechodni/nieprzechodni]
   I want to set my own business. (Chcę rozpocząć swój własny biznes.)
   The film hasn't set yet. (Film jeszcze się nie rozpoczął.)
   When will the play set? (Kiedy rozpocznie się sztuka?)
 7. inaugurate
 8. enter ****
  • rozpoczynać (okres, kiedy coś się dzieje) [przechodni]
   We entered the time of crisis. (Rozpoczęliśmy kryzysowy okres.)
   My son is twelve, he enters his puberty. (Mój syn ma dwanaście lat, rozpoczyna okres dojrzewania.)
 9. lead-off , także: leadoff
phrasal verb
 1. set off *
 2. start out **
 3. embark on something * , embark upon something
 4. open up **
  • rozpoczynać, startować (np. wyścig)
   The siren opened up the race. (Wycie syreny rozpoczęło wyścig.)
   We opened up the competition with an hour delay. (Rozpoczęliśmy zawody z godzinnym opóźnieniem.)
 5. kick off *
 6. strike up
 7. enter on , enter upon
 8. bully off , bully-off
 9. launch out

rozpoczynać, rozpoczynać się

czasownik
 1. set *****   [przechodni]
  Let's set our game. (Rozpocznijmy naszą grę.)
  She set the meeting with a 5 minute delay. (Ona rozpoczęła spotkanie z 5 minutowym opóźnieniem.)
phrasal verb
 1. start something off  
 2. open something up
idiom
 1. get the ball rolling , start the ball rolling , set the ball rolling
  • rozpoczynać coś, zacząć coś
   Who'd like to get the ball rolling? (Kto chciałby zacząć?)
   Let's start the ball rolling with the summary of the last week. (Zacznijmy od podsumowania zeszłego tygodnia.)
phrasal verb
 1. set out ** , set off *
  • wyruszyć (w podróż), rozpocząć (podróż)
   I set out on a journey to Africa. (Wyruszyłem w podróż do Afryki.)
   We will set out at noon. (Wyruszymy w podróż w południe.)
   She'll set off for Warsaw in the evening. (Ona wieczorem wyruszy do Warszawy.)
   I have to set off early to get there. (Muszę wcześnie wyruszyć, żeby tam dotrzeć.)
 2. set about
czasownik
 1. initiate **
 2. unleash *
 3. kick-start
 4. go , *****
 1. get going
 2. set on foot
phrasal verb
 1. enter into something *  
 2. kick off something potocznie *
 3. set about doing something
idiom
 1. get something under way
 2. get the show on the road
czasownik
 1. start *****
  • startować, rozpoczynać się, zaczynać się [przechodni/nieprzechodni]
   The festival starts in May. (Festiwal rozpoczyna się w maju.)
   What time does the match start? (O której godzinie rozpoczyna się mecz?)
   The performance starts in the evening. (Występ rozpoczyna się wieczorem.)
   The movie starts in ten minutes. (Film zaczyna się za dziesięć minut.)
   przeciwieństwo: end
 2. begin *****
  • zaczynać się, rozpoczynać się [nieprzechodni]
   What time does the meeting begin? (O której godzinie zaczyna się spotkanie?)
   We began working on the project two months ago. (Zaczęliśmy pracować nad projektem dwa miesiące temu.)
   How did your career begin? (Jak zaczęła się twoja kariera?)
   link synonim: start
 3. commence
 4. dawn **
 5. get underway  
 6. break *****
  • rozpętywać się, rozpoczynać się (np. burza, sztorm) [nieprzechodni]
   Let's get inside before the storm breaks. (Wejdźmy do środka zanim rozpęta się burza.)
   We were in the middle of the sea when the storm broke. (Byliśmy na środku morza, kiedy rozpoczął się sztorm.)
phrasal verb
 1. kick off *  
  to start, to begin
  The skiing season kicks off this Saturday. (Sezon narciarski rozpoczyna się w tę sobotę.)
  The Olympic Games kicked off on August 5. (Igrzyska Olimpijskie rozpoczęły się 5 sierpnia.)

"rozpoczynać" — Słownik kolokacji angielskich

enter upon kolokacja
 1. enter czasownik + upon przyimek = rozpoczynać, podejmować
  Bardzo silna kolokacja

  And here we enter upon the most difficult of all our problems.

  Podobne kolokacje:
strike up kolokacja
 1. strike czasownik + up particle = rozpoczynać, zaczynać
  Bardzo silna kolokacja

  In a moment she moved to the front of the car and struck up a conversation.

  Podobne kolokacje:
enter on kolokacja
 1. enter czasownik + on przyimek = rozpoczynać, podejmować
  Bardzo silna kolokacja

  The Bush administration entered the case on the state's side.

  Podobne kolokacje:
launch out kolokacja
 1. launch czasownik + out particle = rozpoczynać, angażować się
  Luźna kolokacja

  Then I launched out into the path that was opened to me.

  Podobne kolokacje: