TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"zaczynać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zaczynać" po polsku

zaczynać

czasownik
 1. begin *****
  • zaczynać (robić coś) [przechodni/nieprzechodni]
   You can begin to eat. (Możesz zacząć jeść.)
   He always begins his day with a cup of coffee. (On zawsze zaczyna dzień filiżanką kawy.)
   He fell down and began to cry. (Przewrócił się i zaczął płakać.)
   Can we begin? (Możemy zacząć?)
   link synonim: start
  • zapoczątkowywać, zaczynać, rozpoczynać [przechodni]
   She began a feminist movement. (Ona zapoczątkowała ruch feministyczny.)
   They began their tradition in 1920. (Oni rozpoczęli swoją tradycję w 1920.)
  • zaczynać, rozpoczynać (przemówienie, prezentację) [przechodni/nieprzechodni]
   I need silence to begin my presentation. (Potrzebuję ciszy, żeby rozpocząć prezentację.)
   Can I begin my speech? (Czy mogę zacząć moje przemówienie?)
   link synonim: start
 2. grow , *****
 3. set *****
  • zaczynać, rozpoczynać [przechodni/nieprzechodni]
   I want to set my own business. (Chcę rozpocząć swój własny biznes.)
   The film hasn't set yet. (Film jeszcze się nie rozpoczął.)
   When will the play set? (Kiedy rozpocznie się sztuka?)
 4. get started  
  to start, to begin
  Let's get started. (Zaczynajmy.)
 5. lead-off , także: leadoff
phrasal verb
 1. strike up
 2. touch off
 3. tee off
phrasal verb
 1. start up *
 2. set about
czasownik
 1. go , *****
 2. go into action
 1. get going
 2. set on foot
phrasal verb
 1. kick off something potocznie *
idiom
 1. get rolling
  • rozkręcić się, zacząć coś
   Let's get this party rolling. (Rozkręćmy tę imprezę!)
   We've got the process of cooking rolling. (Zaczęliśmy proces gotowania.)
 2. get the ball rolling , start the ball rolling , set the ball rolling
  • rozpoczynać coś, zacząć coś
   Who'd like to get the ball rolling? (Kto chciałby zacząć?)
   Let's start the ball rolling with the summary of the last week. (Zacznijmy od podsumowania zeszłego tygodnia.)
 3. get the show on the road
czasownik
 1. start *****
  • startować, rozpoczynać się, zaczynać się [przechodni/nieprzechodni]
   The festival starts in May. (Festiwal rozpoczyna się w maju.)
   What time does the match start? (O której godzinie rozpoczyna się mecz?)
   The performance starts in the evening. (Występ rozpoczyna się wieczorem.)
   The movie starts in ten minutes. (Film zaczyna się za dziesięć minut.)
   przeciwieństwo: end
 2. begin *****
  • zaczynać się, rozpoczynać się [nieprzechodni]
   What time does the meeting begin? (O której godzinie zaczyna się spotkanie?)
   We began working on the project two months ago. (Zaczęliśmy pracować nad projektem dwa miesiące temu.)
   How did your career begin? (Jak zaczęła się twoja kariera?)
   link synonim: start
 3. originate *
 4. dawn **
phrasal verb
 1. come on *** , także: c'mon potocznie
phrasal verb
 1. start off *  
  The movie just started off. (Film właśnie się zaczął.)
  I can't wait for Christmas to start off. (Nie mogę się doczekać, aż zaczną się święta Bożego Narodzenia.)

Powiązane zwroty — "zaczynać"

czasownik
phrasal verb
inne
rzeczownik
idiom

"zaczynać" — Słownik kolokacji angielskich

strike up kolokacja
 1. strike czasownik + up particle = rozpoczynać, zaczynać
  Bardzo silna kolokacja

  In a moment she moved to the front of the car and struck up a conversation.

  Podobne kolokacje:
touch off kolokacja
 1. touch czasownik + off particle = powodować, wywoływać, wywołać, zaczynać, zacząć
  Bardzo silna kolokacja

  The news touched off a drop of nearly 14 percent in the company's stock.

  Podobne kolokacje: