"stawać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "stawać się" po polsku — Słownik angielsko-polski

stawać się

czasownik
 1. become *****   [INTRANSITIVE]
  She's become a beautiful young woman. (Ona stała się piękną młodą kobietą.)
  Jack became angry with himself. (Jack stał się zły na siebie.)
  Her life has become very difficult. (Jej życie stało się bardzo trudne.)
  link synonim: get
 2. grow *****
  • stawać się, zaczynać, zaczynać zmieniać (np. zdanie, postawę) [INTRANSITIVE]
   You should eat a lot of meat to grow strong. (Musisz jeść dużo mięsa, żeby stać się silnym.)
   She grew to like my family eventually. (W końcu zaczęła lubić moją rodzinę.)
 3. get *****   [TRANSITIVE]
  He got really annoying lately. (On stał się ostatnio naprawdę denerwujący.)
  She is getting more and more attractive. (Ona staje się coraz bardziej atrakcyjna.)
  link synonim: become
phrasal verb
 1. start out **
 2. go down ***
phrasal verb
 1. get into somebody ***
czasownik
 1. stand *****   [INTRANSITIVE]
  The statue stands in the middle of the marketplace. (Posąg stoi na środku rynku.)
  He stood in the doorway. (On stał w drzwiach.)
  Stand still for a moment. (Stań nieruchomo na moment.)
 2. face *****
  • stać, zwrócić się twarzą do kogoś [TRANSITIVE]
   Face me when you talk to me. (Zwróć się do mnie twarzą, kiedy do mnie mówisz.)
   She was ashamed, so she didn't want to face him. (Była zawstydzona, więc nie chciała zwrócić się do niego twarzą.)
   You must face the judge at all times. (Musisz być cały czas zwrócony twarzą do sędziego.)
   Why do you always face the wall when you are speaking to me? (Dlaczego zawsze jesteś obrócony twarzą do ściany, kiedy ze mną rozmawiasz?)
phrasal verb
 1. be in *****
czasownik
 1. stop *****
  • zatrzymywać się, stawać [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   Could you stop here, please? (Czy mógłbyś się, proszę, tutaj zatrzymać?)
   He stopped to admire the view. (On zatrzymał się, aby podziwiać widok.)
   She stopped and took a picture. (Ona stanęła i zrobiła zdjęcie.)
   Buses stop here. (Autobusy zatrzymują się tutaj.)
   link synonim: call
 2. come to rest
czasownik
 1. stall **
  • stanąć, przestać działać, zgasnąć (o silniku)
   When she tried to pull away, she stalled the car. (Kiedy ona próbowała odjechać, zgasiła silnik.)
   The engine of my car stalled in the middle of the street. (Silnik mojego samochodu przestał działać na środku ulicy.)
 2. come to a stop
 3. enmire
phrasal verb
 1. bog down
phrasal verb
 1. come about *
czasownik
 1. come to pass  
idiom
 1. become of something
  • stać się (z czymś)
   Whatever became of that necklace I gave you for your birthday? (Co się stało z tym naszyjnikiem, który dałem ci na urodziny?)
   What will become of my house when I move abroad? (Co stanie się z moim domem, kiedy wyprowadzę się za granicę?)
 2. become of somebody
  • stać się (z kimś)
   I wonder what will become of her now, that she's lost her job. (Zastanawiam sie co się z nią stanie teraz, kiedy straciła pracę.)
   I don't want to know what will become of him - he's not my problem. (Nie chcę wiedzieć, co się z nim stanie - on nie jest moim problemem.)
   link synonim: happen
 1. hold everything!
 2. Stop the music!  
wykrzyknik
 1. hold it **  
  Hold it! I have to see your ID. (Stać! Muszę zobaczyć wasze dowody osobiste.)

"stawać się" — Słownik kolokacji angielskich

start out kolokacja
 1. start czasownik + out particle = zaczynać istnieć, stawać się
  Bardzo silna kolokacja

  Not more than a couple weeks after they'd started out from Earth.

  Podobne kolokacje: