"przestać działać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przestać działać" po polsku

przestać działać

obrazek do "fail" po polsku
czasownik
 1. fail ****
 2. stall **
  • stanąć, przestać działać, zgasnąć (o silniku), zgasić (silnik) [przechodni/nieprzechodni]
   When she tried to pull away, she stalled the car. (Kiedy ona próbowała odjechać, zgasiła silnik.)
   The engine of my car stalled in the middle of the street. (Silnik mojego samochodu przestał działać na środku ulicy.)
 3. die *****   potocznie [nieprzechodni]
  The engine rumbled for a bit, and then it died. (Silnik warczał przez kilka minut, a potem przestał działać.)
  My laptop just died - what happened? (Mój laptop właśnie przestał działać - co się stało?)
  My phone has completely died. (Mój telefon całkiem przestał działać.)
  zobacz także: break down
 4. glitch
 5. go dead
 6. stop working
  • przestać działać (o sprzęcie elektronicznym)
   The computer stopped working. (Komputer przestał działać.)
 7. go out of business
phrasal verb
 1. wear off
  • ustępować, przestać działać (np. o leku)
   The drugs I took are wearing off. (Leki, które wziąłem, przestają działać.)
   Anaesthesia will wear off in about two hours. (Znieczulenie ustąpi za około dwie godziny.)
 2. go off **
  • przestać działać (o prądzie, wodzie) [nieprzechodni]
   The power suddenly went off, and we were plunged in darkness. (Prąd nagle przestał działać i zatopiliśmy się w ciemnościach.)
 3. gronk out  
 4. poop out

Powiązane zwroty — "przestać działać"

czasownik

"przestać działać" — Słownik kolokacji angielskich

stop working kolokacja
 1. stop czasownik + work czasownik = przestać działać (o sprzęcie elektronicznym)
  Bardzo silna kolokacja

  Could he really get people to stop working at my place?

  Podobne kolokacje: