ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

ulec awarii, przestać działać, zawieść

fail

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

Both engines failed. = Obydwa silniki uległy awarii.