"zaciąć się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zaciąć się" po polsku

zaciąć się

czasownik
 1. cut *****
  • skaleczyć się, zaciąć się, rozciąć [przechodni]
   Oh no! I've cut my finger! (O nie! Skaleczyłem sobie palec!)
   I cut my hand with a sheet of paper. (Skaleczyłam rękę kartką papieru.)
   Mary cut her finger. (Mary rozcięła sobie palec.)
   I've cut myself. (Skaleczyłem się.)
 2. glitch
phrasal verb
 1. seize up
czasownik
 1. strike ****
  • zaciąć (rybę)
   He struck the fish which means he caught it on the hook. (On zaciął rybę, co oznacza, że złapał ją na haczyk.)
   I thought I struck a fish but it was an old boot. (Myślałem, że zaciąłem rybę, ale był to stary trzewik.)
 2. scotch

"zaciąć się" — Słownik kolokacji angielskich

seize up kolokacja
 1. seize czasownik + up particle = zaciąć się (o hamulcu), zatrzeć się (o maszynie)
  Bardzo silna kolokacja

  Some he set to seize up what gold and goods they could.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo