"zacięty" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zacięty" po polsku

zacięty

przymiotnik
 1. fierce **
  • zażarty, zacięty, zajadły, zagorzały, gwałtowny, ostry (bardzo mocny)
   She turned a sharp, fierce look upon him. (Ona rzuciła mu ostre, zażarte spojrzenie.)
   A fierce cry of pain and outrage nearly deafened him. (Gwałtowny okrzyk bólu i oburzenia niemal go ogłuszył.)
   The explosion and the fierce recoil sent him reeling. (Eksplozja i ostre szarpnięcie sprawiło, że się zatoczył.)
   Our competition is fierce. (Nasza konkurencja jest zacięta.)
   We have only 5 fierce supporters. (Mamy tylko 5 zagorzałych zwolenników.)
   zobacz także: cruel, brutal
 2. bitter **
  • zacięty, zawzięty, zaciekły (np. o walce, dyskusji, wrogu)
   To this day they are bitter enemies. (Do dnia dzisiejszego oni są zaciętymi wrogami.)
   It was a bitter fight but I won. (To była zaciekła walka, ale wygrałem.)
   We're not speaking to each other after our bitter discussion. (Nie odzywamy się do siebie po naszej zaciętej dyskusji.)
 3. dogged ,
 4. vehement
 5. close-run    BrE
 6. knock-down-drag-out
 7. mulish
idiom
 1. cut and thrust
  • zacięty (np. o rywalizacji)
   intense struggle, argument or competition
czasownik
 1. strike ****
  • zaciąć (rybę)
   He struck the fish which means he caught it on the hook. (On zaciął rybę, co oznacza, że złapał ją na haczyk.)
   I thought I struck a fish but it was an old boot. (Myślałem, że zaciąłem rybę, ale był to stary trzewik.)
 2. scotch
czasownik
 1. cut *****
  • skaleczyć się, zaciąć się, rozciąć [przechodni]
   Oh no! I've cut my finger! (O nie! Skaleczyłem sobie palec!)
   I cut my hand with a sheet of paper. (Skaleczyłam rękę kartką papieru.)
   Mary cut her finger. (Mary rozcięła sobie palec.)
   I've cut myself. (Skaleczyłem się.)
 2. glitch
phrasal verb
 1. seize up

Powiązane zwroty — "zacięty"

czasownik
ciąć = chop , także: chop up +2 znaczenia
przeciąć = section +4 znaczenia
podciąć = trip , trip up +1 znaczenie
rozciąć = split +1 znaczenie
zacinać = whip +1 znaczenie
ściąć = fell +1 znaczenie
odciąć = disconnect +1 znaczenie
naciąć = nick +1 znaczenie
rzeczownik
phrasal verb
przymiotnik
cięty = witty +6 znaczeń
idiom
inne
Zobacz także: wywołać zacięty spór