PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"zacięty" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zacięty" po polsku

zacięty

przymiotnik
 1. fierce **
  • zażarty, zacięty, zajadły, zagorzały, gwałtowny, ostry (bardzo mocny)
   She turned a sharp, fierce look upon him. (Ona rzuciła mu ostre, zażarte spojrzenie.)
   A fierce cry of pain and outrage nearly deafened him. (Gwałtowny krzyk bólu i obrazy niemal go ogłuszył.)
   The explosion and the fierce recoil sent him reeling. (Eksplozja i ostre szarpnięcie sprawiło, że się zatoczył.)
   Our competition is fierce. (Nasza konkurencja jest zacięta.)
   We have only 5 fierce supporters. (Mamy tylko 5 zagorzałych zwolenników.)
   zobacz także: cruel, brutal
 2. bitter **
  • zacięty, zawzięty, zaciekły (np. o walce, dyskusji, wrogu)
   To this day they are bitter enemies. (Do dnia dzisiejszego oni są zaciętymi wrogami.)
   It was a bitter fight but I won. (To była zaciekła walka, ale wygrałem.)
   We're not speaking to each other after our bitter discussion. (Nie odzywamy się do siebie po naszej zaciętej dyskusji.)
 3. dogged ,
 4. vehement
 5. close-run    BrE
 6. knock-down-drag-out
 7. mulish
idiom
 1. cut and thrust
  • zacięty (np. o rywalizacji)
   intense struggle, argument or competition
czasownik
 1. strike ****
  • zaciąć (rybę)
   He struck the fish which means he caught it on the hook. (On zaciął rybę, co oznacza, że złapał ją na haczyk.)
   I thought I struck a fish but it was an old boot. (Myślałem, że zaciąłem rybę, ale był to stary trzewik.)
 2. scotch
czasownik
 1. cut *****
  • skaleczyć się, zaciąć się, rozciąć [przechodni]
   Oh no! I've cut my finger! (O nie! Skaleczyłem sobie palec!)
   I cut my hand with a sheet of paper. (Skaleczyłam rękę kartką papieru.)
   Mary cut her finger. (Mary rozcięła sobie palec.)
   I've cut myself. (Skaleczyłem się.)
 2. glitch
phrasal verb
 1. seize up

powered by  eTutor logo