BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"uparty" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "uparty" po polsku

uparty

przymiotnik
 1. stubborn *  
  Kate is so stubborn that she just never listens. (Kate jest tak uparta, że nigdy nikogo nie słucha.)
  He is as stubborn as a mule. (Jest tak uparty, jak osioł.)
 2. persistent *
  • wytrwały, uparty, nieustępliwy
   Her persistent character always impressed me. (Jej wytrwały charakter zawsze mi imponował.)
 3. perverse ,
 4. insistent
 5. wilful BrE , willful AmE
 6. dogged ,
 7. obstinate
  • zawzięty, uparty, uporczywy (np. osoba, cisza, plama)
   Teenagers may get very obstinate when it comes to defending their rights. (Nastolatki mogą być bardzo zawzięte, gdy chodzi o obronę ich praw.)
 8. single-minded
 9. ornery AmE
 10. headstrong  
 11. diehard
 12. opinionated , opinionative przestarzale
 13. obdurate
 14. stiff-necked
 15. notionate  
 16. pervicacious
 17. muleheaded
 18. self-willed
 19. bullheaded
 20. ungiving
 21. butt-headed
 22. boneheaded , także: bone-headed  
 23. cobby
 24. pigheaded , pig-headed
 25. bolshie BrE potocznie , bolshy BrE potocznie
 26. thrawart ScoE , thrawn ScoE dialekt
 27. camstairy ScoE
 28. mulish
 29. piggish
 30. hard-mouthed , dead-mouthed
 31. stroppy BrE potocznie

Powiązane zwroty — "uparty"

przysłówek
uparcie = stubbornly +16 znaczeń
przymiotnik
rzeczownik

powered by  eTutor logo