PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"nieustępliwy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nieustępliwy" po polsku

nieustępliwy

obrazek do "tough" po polsku
przymiotnik
 1. tough **** , także: teugh ScoE
  • twardy, nieustępliwy, silny
   Don't be so tough with her. (Nie bądź dla niej taki twardy.)
   Our manager is always tough when negotiating contracts. (Nasz szef jest zawsze nieustępliwy podczas negocjacji kontraktów.)
  • nieustępliwy, nieubłagany (np. materiał)
   Our doors are made of a tough material. (Nasze drzwi są wykonane z nieustępliwego materiału.)
   We've invented a new type of a tough material. (Wynaleźliśmy nowy rodzaj nieustępliwego materiału.)
 2. persistent *
  • wytrwały, uparty, nieustępliwy
   Her persistent character always impressed me. (Jej wytrwały charakter zawsze mi imponował.)
 3. stubborn *
  • uporczywy, zaciekły, nieustępliwy
   I can't remove this stubborn stain. (Nie mogę usunąć tej uporczywej plamy.)
   Not being able to cook is my stubborn problem. (Nieumiejętność gotowania to mój uporczywy problem.)
 4. intractable
 5. tenacious
 6. inexorable
 7. wilful BrE , willful AmE
 8. unyielding
 9. implacable
 10. inflexible
 11. intransigent , intransigeant
  • nieprzejednany, nieustępliwy
   She tried to convince him, but he was intransigent. (Próbowała go przekonać, ale był nieprzejednany.)
   zobacz także: intransigence
 12. headstrong  
 13. adamantine
 14. ungiving
 15. stiff-necked
 16. unappeasable
 17. pervicacious
 18. pertinacious
 19. toughish
 20. bolshie BrE potocznie , bolshy BrE potocznie
 21. piggish
przysłówek
 1. teughly

powered by  eTutor logo