KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"yield something to someone" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "yield something to someone" po angielsku

yield to someone
yield something to someone

czasownik
 1. ustępować coś komuś (np. pierwszeństwa przejazdu), przepuszczać kogoś, poddawać się, ulegiwać, odstępować coś komuś
czasownik
 1. dać, dawać, skutkować (np. wynik, odpowiedź) [przechodni]
  We hope that this latest improvement will help us yield better results. (Mamy nadzieję, że ostatnie udoskonalenie pozwoli nam dawać lepsze wyniki.)
  The experiment yielded an answer the scientists have been looking for. (Eksperyment dał odpowiedź, której szukali naukowcy.)
 2. dawać, rodzić, dostarczać (np. plony, profity) [przechodni]
  My fields yielded high this year. (Moje pola dały wysokie plony w tym roku.)
  My company yields a lot of profit. (Moja firma daje dużo zysku.)
 3. ustąpić, ustępować (dać się przekonać lub zmusić) [przechodni/nieprzechodni]
  I yielded under her influence. (Ustąpiłem pod jej wpływem.)
  She is stubborn, she never yields. (Ona jest uparta, nigdy nie ustępuje.)
  link synonim: give way
 4. ustąpić, ustępować (pod fizycznym naporem) [nieprzechodni]
  Do not yield until our every enemy has fallen! (Nie ustępujcie dopóki nie polegną wszyscy nasi wrogowie!)
  The metal yielded under his fist. (Metal ustąpił pod jego pięścią.)
  link synonim: give way
 5. poddawać się (np. po walce) termin literacki [nieprzechodni]
  I will fight to the end, I won't yield. (Będę walczył do końca, nie poddam się.)
  I had no chance to win, I had to yield. (Nie miałem szans wygrać, musiałem się poddać.)
 6. zwracać się (np. inwestycja), procentować czymś, przynosić (dochód)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. produkcja, uzysk [policzalny]
  The yield of fruit was the highest in the last 10 years. (Produkcja owoców była najwyższa w ostatnich 10 latach.)
  The yield of this car has stopped in 1975. (Produkcja tego samochodu ustała w roku 1975.)
 2. korzyść, zysk, rentowność
  The yield of our company is lower than last year. (Zysk naszej firmy jest niższy niż w tamtym roku.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

obrazek do "give way" po polsku
czasownik
 1. ustępować pierwszeństwa (na drodze) [nieprzechodni]
  You have to give way at this junction. (Musisz ustąpić pierwszeństwa przejazdu na tym skrzyżowaniu.)
  You have to give way to this car. (Musisz ustąpić pierwszeństwa temu samochodowi.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo