Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"zysk" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zysk" po polsku

zysk

rzeczownik
 1. profit ***   [policzalny lub niepoliczalny]
  Their monthly profit is usually around $3000. (Ich miesięczny zysk zwykle wynosi około 3000 dolarów.)
  This year's profit exceeded the one from last year. (Tegoroczny zysk przewyższył ten z zeszłego roku.)
  A small profit is better than a big loss. (Mały zysk jest lepszy niż duża strata.)
  przeciwieństwo: loss
  zobacz także: income, return, revenue
 2. gain ****
  • korzyść, zysk [policzalny lub niepoliczalny]
   Your loss is my gain. (Twoja strata jest moim zyskiem.)
   What is my gain in it? (Jaka jest w tym moja korzyść?)
  • zysk (finansowy) [niepoliczalny]
   Is the gain worth that effort? (Czy zysk jest warty tego wysiłku?)
   I'm really happy about your gain. (Naprawdę cieszę się z twojego zysku.)
 3. proceeds *
  • dochód, przychód, zysk, wpływy
   Sell the house and divide the proceeds. (Sprzedajcie dom i podzielcie dochód.)
   All the proceeds are going to Oxfam. (Wszystkie dochody trafiają do Oxfam.)
 4. return , *****
  • dochód, zysk [policzalny lub niepoliczalny]
   the money you earn back from your investment
   I expect to make a return with this investment. (Oczekuję zysku po tej inwestycji.)
   What is your monthly return? (Jaki jest twój miesięczny zysk?)
   zobacz także: profit
 5. yield ***
  • korzyść, zysk, rentowność
   The yield of our company is lower than last year. (Zysk naszej firmy jest niższy niż w tamtym roku.)
 6. cleanup *   American English
 7. payback  
 8. black ink   potocznie
 9. lucre
 10. earning
 11. outturn , out-turn  
 12. bunce
idiom
 1. piece of the action , slice of the action
 2. bit of the action
czasownik
 1. earn ***   [przechodni]
  How much did your company earn last year? (Ile twoja firma miała w zeszłym roku zysku?)
  The company didn't earn enough to weather the crisis. (Firma nie miała wystarczającego zysku, aby przetrzymać kryzys.)

Powiązane zwroty — "zysk"

czasownik
phrasal verb
inne
przymiotnik
zyskowny = economic +2 znaczenia
potrójny (np. zysk) = threefold
rzeczownik
inne
idiom
czysty zysk = pay dirt +1 znaczenie
określnik

"zysk" — Słownik kolokacji angielskich

black ink kolokacja
 1. black przymiotnik + ink rzeczownik = zysk
  Bardzo silna kolokacja

  With the $500,000 now coming to us from the city, we would be able to see our way clear to black ink.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo