ZAKOCHAJ SIĘ W ANGIELSKIMRoczny kurs eTutor angielski 40% taniejSPRAWDŹ >>

"source" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "source" po angielsku

source *****

rzeczownik
 1. źródło (np. pieniędzy, natchnienia, problemu) [policzalny]
  It's a valuable source of information. (To jest cenne źródło informacji.)
  We'll get to the source of his problem. (Dotrzemy do źródła jego problemu.)
  The internet is a great source of entertainment. (Internet jest świetnym źródłem rozrywki.)
  Lending him our money was the source of our problems. (Pożyczenie mu naszych pieniędzy było początkiem naszych problemów.)
  We can solve this problem but we have to find its source. (Możemy rozwiązać ten problem, ale musimy znaleźć jego źródło.)
 2. źródło (rzeki lub strumienia) [policzalny]
  The source of the river is littered. (Źródło rzeki jest zaśmiecone.)
  What is the source of the Oder river? (Jakie jest źródło rzeki Odra?)
  link synonim: spring
 3. źródło informacji (osoba dostarczająca informacje) [policzalny]
  We can't move forward if we don't have any sources. (Nie możemy posunąć się do przodu, jeżeli nie mamy żadnych źródeł informacji.)
 4. źródło (książka lub dokument, np. w pracy naukowej) [policzalny]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. pozyskiwać, uzyskiwać termin techniczny [przechodni]
  They source crude oil in our country. (Oni pozyskują ropę naftową w naszym kraju.)
  Could you source for me all the information? (Czy mógłbyś dla mnie uzyskać wszystkie informacje?)
 2. znaleźć źródło (np. potrzebnych części) [przechodni]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. kod źródłowy [niepoliczalny]
  What's the source of this computer program? (Jaki jest kod źródłowy tego programu komputerowego?)
  We don't know the source. You will have to find it on your own. (Nie znamy kodu źródłowego. Będziesz musiał go sam znaleźć.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "source"

przymiotnik
open-source = o otwartym kodzie źródłowym, wolny (o programie komputerowym)
rzeczownik
czasownik
kolokacje

powered by  eTutor logo