PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"źródło" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "źródło" po polsku

źródło

rzeczownik
 1. source *****
  • źródło (np. pieniędzy, natchnienia, problemu) [policzalny]
   It's a valuable source of information. (To jest cenne źródło informacji.)
   We'll get to the source of his problem. (Dotrzemy do źródła jego problemu.)
   The internet is a great source of entertainment. (Internet jest świetnym źródłem rozrywki.)
   Lending him our money was the source of our problems. (Pożyczenie mu naszych pieniędzy było początkiem naszych problemów.)
   We can solve this problem but we have to find its source. (Możemy rozwiązać ten problem, ale musimy znaleźć jego źródło.)
  • źródło (rzeki lub strumienia) [policzalny]
   The source of the river is littered. (Źródło rzeki jest zaśmiecone.)
   What is the source of the Oder river? (Jakie jest źródło rzeki Odra?)
   link synonim: spring
  • źródło (książka lub dokument, np. w pracy naukowej) [policzalny]
 2. spring ****
  • źródło (miejsce, z którego wypływa woda) [policzalny]
   Let's find the spring of this stream. (Znajdźmy źródło tego strumyka.)
   Look, there's a spring! We're saved! (Spójrz, tam jest źródło! Jesteśmy uratowani!)
   We drank cold water from the spring and went to sleep. (Napiliśmy się zimnej wody ze źródła i poszliśmy spać.)
   link synonim: source
 3. resource , ****  
  We have to find some other resource of energy. (Musimy znaleźć jakieś inne źródło energii.)
  Gas is not the only energy resource available to European countries. (Gaz to nie jedyne źródło energii dostępne państwom europejskim.)
 4. origin *** , origins **
  • źródło, pochodzenie
   What's the origin of this word? (Jakie jest pochodzenie tego słowa?)
   Do you know the origin of this tradition? (Czy znasz pochodzenie tej tradycji?)
   zobacz także: have origins in
 5. root ***   [policzalny]
  The root of all evil. (Źródło wszelkiego zła.)
  Your selfishness is the root of our arguments. (Twoja samolubność jest źródłem naszych kłótni.)
 6. reference *** , ref. (skrót)
  • źródło, materiał [policzalny]
   This historic book is based on a reliable reference dating back from the 15th century. (Ta książka historyczna jest oparta na rzetelnym źródle z XV wieku.)
   You have to give the reference to all of the dates and names. (Musisz podać źródło wszystkich dat i nazwisk.)
 7. head ***** , także: heid dialekt
  • źródło (rzeki) [policzalny]
   Usually the head of a river is in the mountains. (Rzeka ma przeważnie swoje źródło w górach.)
   We will take off from the head of the river. (Wystartujemy ze źródła rzeki.)
 8. fountain *
 9. breeder
 10. derivation
 11. wellhead  
 12. origination
 13. wellspring termin literacki  
 14. fountainhead  
 15. fount
 16. source book
 17. springhead
  • źródło (czegoś)
 18. headspring   termin literacki

"źródło" — Słownik kolokacji angielskich

source book kolokacja
Popularniejsza odmiana: Source Book
 1. source rzeczownik + book rzeczownik = źródło, tekst źródłowy
  Zwykła kolokacja

  I have looked at one or two source books and cannot find anyone who knows.