"wiarygodne źródło" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wiarygodne źródło" po polsku

wiarygodne źródło

rzeczownik
 1. authority , ****
  • wiarygodne źródło (np. informacji) [niepoliczalny]
   I have it on good authority that they got married. (Wiem z pewnego źródła, źe się pobrali.)
   You can trust him, he's an authority. (Możesz mu ufać, jest wiarygodnym źródłem.)
 2. reliable source  

"wiarygodne źródło" — Słownik kolokacji angielskich

reliable source kolokacja
 1. reliable przymiotnik + source rzeczownik = wiarygodne źródło
  Bardzo silna kolokacja

  This area would have been a more reliable source of water.

  Podobne kolokacje:
authentic source kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiarygodne źródło
 1. authentic przymiotnik + source rzeczownik
  Luźna kolokacja

  To these details may be added a very remarkable circumstance, which I received from another but not less authentic source.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo