Roczny kurs eTutor angielski 40% taniej.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"pochodzenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pochodzenie" po polsku

pochodzenie

rzeczownik
 1. background ***
  • pochodzenie, środowisko (społeczne, np. rodzina) [COUNTABLE]
   Rosa has a questionable background. (Rosa ma pochodzenie budzące wątpliwości.)
 2. origin *** , origins **
  • źródło, pochodzenie
   What's the origin of this word? (Jakie jest pochodzenie tego słowa?)
   Do you know the origin of this tradition? (Czy znasz pochodzenie tej tradycji?)
   zobacz także: have origins in
 3. origin ***   [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  The origin of the town name is no longer known. (Pochodzenie nazwy tego miasta nie jest obecnie znane.)
  He's of American origin. (On jest amerykańskiego pochodzenia.)
 4. birth ***
  • pochodzenie, urodzenie (np. gdy ktoś pochodzi ze szlachetnego rodu) [UNCOUNTABLE]
   He's of noble birth. (On jest szlachetnego pochodzenia.)
   What is your birth? (Jakie jest twoje pochodzenie?)
 5. origins **
  • korzenie, pochodzenie (np. narodowościowe) [PLURAL]
   We're asking about your class origins. (Pytamy o twoje pochodzenie klasowe.)
 6. lineage
  • pochodzenie, ród, rodowód
   No one knows your lineage. (Nikt nie zna twojego pochodzenia.)
   Purity of lineage has its advantages. (Czystość rodu ma swoje zalety.)
   I am proud of my lineage. (Jestem dumny z mojego pochodzenia.)
 7. descent *
 8. ancestry
  • pochodzenie, rodowód (np. rodziny)
   I am afraid her family is of dubious ancestry. (Obawiam się, że pochodzenie jej rodziny jest podejrzane.)
 9. extraction
  • pochodzenie, rodowód
   John is of British extraction. (John jest brytyjskiego pochodzenia.)
 10. pedigree
 11. provenance , także: provenience
 12. coming **
  • pochodzenie (skądś)
 13. derivation
 14. parentage
 15. origination
 16. filiation
 17. resulting
 18. stemming
czasownik
 1. result *****
  • wynikać, pochodzić, wypływać [INTRANSITIVE]
   Our problems result from differences in our characters. (Nasze problemy wynikają z różnic w naszych charakterach.)
   All our arguments result from lack of trust. (Wszystkie nasze kłótnie wynikają z braku zaufania.)
   zobacz także: flow, come
 2. come *****
  • pochodzić (skądś) [INTRANSITIVE]
   Where do you come from? (Skąd pochodzisz?)
   He comes from Ireland. (On pochodzi z Irlandii.)
   Zamiast "Where do you come from?" częściej powiemy po prostu "Where are you from?".
 3. derive **
 4. stem ***
 5. originate *
 6. descend **
phrasal verb
 1. date back to something
  • pochodzić (z jakiegoś okresu)
   This tradition dates back to medieval times. (Ta tradycja pochodzi z czasów średniowiecza.)

powered by  eTutor logo