BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"przyczyna" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przyczyna" po polsku

przyczyna

rzeczownik
 1. reason *****
  • powód, przyczyna [COUNTABLE]
   "There's no reason to panic," Ann said calmly. ("Nie ma powodu do paniki", powiedziała spokojnie Ann.)
   I can't think of a single reason why I should trust you. (Nie widzę żadnego powodu dla którego powinienem ci zaufać.)
   What's your reason for quitting your job? (Z jakiego powodu rzuciłeś swoją pracę?)
   link synonim: cause
 2. cause *****
  • przyczyna, powód (osoba, wydarzenie, rzecz powodująca coś) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   Do the police know the cause of the accident? (Czy policja zna przyczyny wypadku?)
   Mary is the cause of his broken heart. (Mary jest przyczyną jego złamanego serca.)
   Lack of trust is the cause of all our fights. (Brak zaufania jest powodem wszystkich naszych kłótni.)
   He died of natural causes. (On umarł z przyczyn naturalnych.)
   link synonim: reason
   przeciwieństwo: result
 3. root ***
  • podstawa, przyczyna [COUNTABLE]
   The root of this problem is the financial crisis. (Przyczyną tego problemu jest kryzys finansowy.)
   The king's death was the root of the war. (Śmierć króla była przyczyną wojny.)
 4. trigger *
 5. culprit
  • przyczyna (czegoś) informal
   Sugary drinks are the main culprit of obesity among children. (Słodzone napoje są główną przyczyną otyłości wśród dzieci.)
 6. breeder
 1. be behind something **
 2. be a cause of something  
 3. be the reason for something  
idiom
 1. lie at the bottom of something

Powiązane zwroty — "przyczyna"

przymiotnik
prawdziwy (np. przyczyna, imię) = real
ukryty (np. problem, przyczyna) = underlying
przyczynowy = causal +3 znaczenia
rzeczownik
idiom
czasownik
przyczyniać się = contribute +2 znaczenia
inne
przysłówek
przyczynowo = causally +1 znaczenie

powered by  eTutor logo