"book" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "book" po angielsku

book *****

obrazek do "book" po polsku
rzeczownik
 1. książka [policzalny]
  Can I borrow this book? (Czy mogę pożyczyć tę książkę?)
  He is reading a book. (On czyta książkę.)
  She bought a book about horses. (Ona kupiła książkę o koniach.)
 2. notes, notatnik [policzalny]
  I need to write it down in my book. (Muszę to zapisać w moim notatniku.)
  She needed to buy a book. (Ona musiała kupić notes.)
 3. książeczka (np. czekowa) [policzalny]
  I have some money on my savings book. (Mam trochę pieniędzy na mojej książeczce oszczędnościowej.)
  Oh no! I lost my cheque book! (O nie! Zgubiłem moją książeczkę czekową!)
 4. księga (część większej całości, np. Księga Rodzaju w Biblii) [policzalny]
  It is written in the Book of Psalms. (To jest napisane w Księdze Psalmów.)
  He is fascinated by the Book of Revelation. (On jest zafascynowany Apokalipsą św. Jana.)
 5. księga zakładów (bukmacherskich)  BrE [policzalny]
  He put my bet down in his book. (On zapisał mój zakład w swojej księdze zakładów bukmacherskich.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. rezerwować, zamawiać, bukować [przechodni/nieprzechodni]
  We'll book the tickets online: it's much cheaper. (Zarezerwujemy bilety online: to jest dużo tańsze.)
  We have no free rooms, we're fully booked. (Nie mamy wolnych pokoi, wszystkie są zarezerwowane.)
  I'd like to book a room for April 1st. (Chciałbym zarezerwować pokój na pierwszego kwietnia.)
  link synonim: reserve
 2. organizować występ (np. artyście solowemu, zespołowi) [przechodni]
  The manager booked a show for a local band. (Menadżer zorganizował występ dla lokalnego zespołu.)
  She has a performance booked for Friday. (Ona ma w piątek zorganizowany występ.)
 3. spisać dane na policji, zostać spisanym za wykroczenie [przechodni]
  Tom was booked for speeding yesterday. (Tom został wczoraj spisany za przekroczenie prędkości.)
  The police booked him. (Policja spisała jego dane.)
 4. ukarać żółtą kartką (w czasie meczu)  BrE [przechodni]
  Don't get booked twice in this game! (Nie pozwól dać się ukarać dwa razy żółtą kartką w tym meczu!)
  The referee books Smith with the yellow card. (Sędzia daje żółtą kartkę Smithowi.)
 5. księgować [przechodni]
  When will the bank book my money? (Kiedy bank zaksięguje moje pieniądze?)
  Did they book all my spendings? (Czy zaksięgowali już wszystkie moje wydatki?)
  zobacz także: the books
 6. nagle odejść, nagle opuścić (jakieś miejsce)  AmE potocznie [nieprzechodni]
  I think Tom has booked the party. He has to get up early to work. (Myślę, że Tom nagle wyszedł z imprezy. Musi wstać rano do pracy.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "book"

rzeczownik
book club = klub książki (grupa ludzi dyskutujących o książkach) +1 znaczenie
guidebook , także: guide book , guide = przewodnik (książka)
instruction book = instrukcja (książeczka z instrukcją)
appointment book = pamiętnik +1 znaczenie
book jacket = obwoluta (papierowa)
textbook , student's book , także: text AmE = podręcznik (używany do nauki w szkole)
przymiotnik
booked = zarezerwowany (np. pokój w hotelu) +1 znaczenie
idiom
phrasal verb
inne
kolokacje