"self-help book" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "self-help book" po angielsku

"self-help book" — Słownik kolokacji angielskich

self-help book kolokacja
  1. self-help przymiotnik + book rzeczownik = poradnik
    Bardzo silna kolokacja

    The film was based on the self-help book of the same name.

    Podobne kolokacje: