"new book" — Słownik kolokacji angielskich

new book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najnowsza książka
  1. new przymiotnik + book rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He didn't want to say what the new book is about.

    Podobne kolokacje: