TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"new" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

new przymiotnik

new + rzeczownik
Kolokacji: 3108
new version • new technology • new album • new generation • new book • new one • new rule • new product • new owner • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
5. new book = najnowsza książka new book
  • He didn't want to say what the new book is about.
  • He wanted to know how his new book was doing.
  • If the answer is no, a new book can help.
  • At last, he was on his way with the new book.
  • But the new books are far and away the most important.
  • Said he couldn't find a voice for his new book.
  • I cannot buy new books now but we can always talk.
  • He wants to know when I'm going to start a new book.
  • Just got the cover for my new book, out late summer.
  • Maybe because her group had gone into new books that morning.
6. new job = nowa praca new job
7. new one = nowy new one
8. new rule = nowa zasada new rule
9. new idea = nowy pomysł new idea
12. new owner = nowy właściciel new owner
15. new era = nowe życie, nowa epoka new era
18. new set = nowy zbiór new set
21. new wave = nowa fala new wave
22. new method = nowa metoda new method
23. new regulation = nowe rozporządzenie new regulation
24. new drug = nowy lek new drug
26. new deal = Nowy ład (program reform społeczno-gospodarczych zaproponowanych przez prezydenta Stanów Zjednoczonych F. Roosevelta) new deal
27. new arrival = nowo narodzone dziecko new arrival
28. New Yorkers = Nowy Yorkers New Yorkers
29. new venture = nowe śmiałe przedsięwzięcie new venture
31. new challenge = nowe wyzwanie new challenge
32. new round = nowa runda new round
33. new breed = nowa rasa new breed
34. new initiative = nowa inicjatywa new initiative
35. new format = nowy format new format
36. new novel = nowa powieść new novel
37. new arrangement = nowe ustawienie new arrangement
39. new meaning = nowe znaczenie new meaning
40. new phase = nowy etap new phase
41. new tool = nowe narzędzie new tool
42. new housing = nowy mieszkaniowy new housing
43. new immigrant = nowy imigrant new immigrant
45. new recruit = nowy rekrut new recruit
47. new height = nowa wysokość new height
48. new discovery = nowy wynalazek new discovery
49. new trend = nowa tendencja new trend
52. new twist = nowy zwrot, zwrot w nową stronę new twist
53. new perspective = nowy punkt widzenia new perspective
54. new lease = nowy najem new lease
55. new arena = nowa arena new arena
56. new guideline = nowa wytyczna new guideline
57. new insight = nowe spostrzeżenie new insight
58. new entity = nowa jednostka new entity
60. new phenomenon = nowe zjawisko new phenomenon
61. new crop = nowa uprawa new crop
62. new republic = nowa republika new republic
63. new terminal = nowy terminal new terminal
64. new tenant = nowy dzierżawca new tenant
65. new genre = nowy gatunek new genre
66. new ruler = nowy władca new ruler
67. new toy = nowa zabawka new toy
68. new CD = nowy CD new CD
69. new moon = nów Księżyca new moon
70. new offering = nowa propozycja new offering
71. new invention = nowy wynalazek new invention
72. new poll = nowa ankieta new poll
73. new boyfriend = nowy chłopak new boyfriend
74. new high = nowy wysoki new high
75. new entrant = nowy konkurent new entrant
76. new girlfriend = nowa dziewczyna new girlfriend
78. new venue = nowe miejsce new venue
79. new biography = nowa biografia new biography
80. new strain = nowa tendencja new strain
81. New Yorker = nowojorczyk, nowojorczanka New Yorker
82. new trick = nowy podstęp new trick
83. new bride = nowa panna młoda new bride
84. new incarnation = nowa inkarnacja new incarnation
85. new batch = nowa partia new batch
86. new paradigm = nowy paradygmat new paradigm
87. new low = nowy niski new low
88. new surroundings = nowe otoczenie new surroundings
89. new hire = nowy wynajem new hire
90. new wrinkle = nowa zmarszczka new wrinkle
91. new angle = nowy kąt new angle
92. new outfit = nowy strój new outfit
93. new urgency = nowa pilna potrzeba new urgency
94. new musical = nowy muzyczny new musical
95. new slogan = nowy slogan new slogan
96. new documentary = nowy dokument new documentary
97. new acquaintance = nowa znajomość new acquaintance
98. new subdivision = nowy dalszy podział new subdivision
99. new revelation = nowe ujawnienie new revelation
100. new exhibit = nowy dowód rzeczowy new exhibit
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 250
czasownik + new
Kolokacji: 10
look new • feel new • make new • build new • buy new • ...
przysłówek + new
Kolokacji: 25
entirely new • relatively new • totally new • fairly new • completely new • hardly new • radically new • wholly new • ...
new + przyimek
Kolokacji: 12
new to • new about • new for • new in • new at • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.