"new housing" — Słownik kolokacji angielskich

new housing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nowy mieszkaniowy
  1. new przymiotnik + housing rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The new housing is expected to take a decade to create.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo