"housing" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "housing" po angielsku

housing ***

squecdm-social-housing-imag.
rzeczownik
 1. domy mieszkalne, mieszkania [niepoliczalny]
  One of the challenges that the city council faces is housing. (Jednym z wyzwań, któremu urząd miejski musi stawić czoła są mieszkania.)
  Does the university offer any housing? (Czy uniwersytet proponuje jakieś domy mieszkalne?)
 2. warunki mieszkaniowe [niepoliczalny]
  The family was not pleased with the housing in the council flats. (Rodzina nie była zadowolona z warunkami mieszkaniowymi w mieszkaniach komunalnych.)
  I was raised in terrible housing. (Zostałem wychowany w okropnych warunkach mieszkaniowych.)
 3. gospodarka mieszkaniowa [niepoliczalny]
  I think the government should not be involved in the country's housing. (Sądzę, że rząd nie powinien być zaangażowany w gospodarkę mieszkaniową państwa.)
 4. osłona, obudowa silnika [policzalny]
  The mechanic told me that we need to replace the housing in my car's engine. (Mechanik powiedział, że musimy wymienić osłonę w silniku mojego samochodu.)
 5. zapewnianie dachu nad głową
  She has fought for the housing of her and her children. (Ona walczyła o zapewnienie dachu nad głową dla siebie i swoich dzieci.)
  The government promised many things including housing for everybody. (Rząd obiecał wiele rzeczy, między innymi zapewnienie wszystkim dachu nad głową.)
 6. mieszczenie, gromadzenie
przymiotnik
 1. mieszkaniowy (np. kryzys)
  What's the university's housing policy? (Jaka jest polityka mieszkaniowa uniwersytetu?)
  The city is having a housing crisis. (Miasto ma kryzys mieszkaniowy.)
obrazek do "house" po polsku
rzeczownik
 1. dom (budynek) [policzalny]
  This isn't my house. (To nie jest mój dom.)
  She went into the house. (Ona weszła do domu.)
  We'll meet at your house. (Spotkamy się w twoim domu.)
 2. izba parlamentu [policzalny]
  The British Parliament consists of two houses. (Brytyjski Parlament składa się z dwóch izb.)
  We listened to the deliberation of the house on the radio. (Słuchaliśmy w radiu obrad izby parlamentu.)
 3. firma [policzalny]
  This drink is on the house. (Ten drink jest na koszt firmy.)
  I heard that your house is developing really fast. (Słyszałem, że twoja firma bardzo szybko się rozwija.)
 4. widownia (w kinie, w teatrze) [policzalny]
  The house was enthusiastic about the play. (Widownia była nastawiona entuzjastycznie do sztuki teatralnej.)
  I hope the house won't boo me. (Mam nadzieję, że widownia mnie nie wygwiżdże.)
 5. dynastia, linia, ród [policzalny]
  The house of Windsor was founded in 1917. (Dynastia Windsorów została utworzona w 1917 roku.)
  You are the extension of our house. (Ty jesteś przedłużeniem naszego rodu.)
 6. house (styl muzyczny) [niepoliczalny]
  House is my favourite type of music. (House jest moim ulubionym typem muzyki.)
  Do you like listening to house? (Lubisz słuchać house'a?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. zapewniać dach nad głową [przechodni]
  We will house the flood victims. (My zapewnimy dach nad głową ofiarom powodzi.)
  Should we house the immigrants? (Czy powinniśmy zapewnić dach nad głową imigrantom?)
 2. mieścić, gromadzić [przechodni]
  This conference hall can house up to 200 people. (Ta sala konferencyjna może pomieścić do 200 ludzi.)
  We can't house so many people. Some of you will have to leave. (Nie możemy pomieścić tylu ludzi. Niektórzy z państwa będą musieli wyjść.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "housing"

rzeczownik
przymiotnik
kolokacje

powered by  eTutor logo