"new tenant" — Słownik kolokacji angielskich

new tenant kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nowy dzierżawca
  1. new przymiotnik + tenant rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It was difficult to guess how much of all I loved would remain after new tenants moved in.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo