"prospective tenant" — Słownik kolokacji angielskich

prospective tenant kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potencjalny dzierżawca
  1. prospective przymiotnik + tenant rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Blood began to move around in me, like a prospective tenant looking over a house.

powered by  eTutor logo