"major tenant" — Słownik kolokacji angielskich

major tenant kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ważny dzierżawca
  1. major przymiotnik + tenant rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But development did not proceed, because no major tenant was found.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo