"new challenge" — Słownik kolokacji angielskich

new challenge kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nowe wyzwanie
  1. new przymiotnik + challenge rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    And today we do face serious new challenges in the area of defense policy.