"legal challenge" — Słownik kolokacji angielskich

legal challenge kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prawne wyzwanie
  1. legal przymiotnik + challenge rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The law was never put into effect because of the legal challenge by teachers, religious leaders, parents and others.