"big challenge" — Słownik kolokacji angielskich

big challenge kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wielkie wyzwanie
  1. big przymiotnik + challenge rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    A big challenge has been to get the oil out.