TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"major challenge" — Słownik kolokacji angielskich

major challenge kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główne wyzwanie
  1. major przymiotnik + challenge rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Getting this force ready for action was a major challenge.