PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"challenge" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "challenge" po angielsku

challenge *****

obrazek do "challenge" po polsku
rzeczownik
 1. wyzwanie (coś trudnego) [policzalny lub niepoliczalny]
  He was well prepared for the challenge. (On był dobrze przygotowany na to wyzwanie.)
  Each day sees a new set of challenges. (Każdego dnia pojawiają się nowe wyzwania.)
  Trying to become a doctor was quite a challenge for her. (Próba zostania lekarzem była dla niej niemałym wyzwaniem.)
 2. podważanie, kwestionowanie, wyzwanie [policzalny]
  They represent a serious challenge to the government. (Oni są poważnym wyzwaniem dla rządu.)
  This is a challenge to the authority of the President. (To jest podważeniem autorytetu Prezydenta.)
 3. walka, wyzwanie [policzalny]
  He did not refuse a challenge in his entire boxing career. (On nie odrzucił żadnego wyzwania w całej swojej karierze bokserskiej.)
  This challenge is lopsided. (Ta walka jest nierówna.)
 4. zatrzymanie, prośba o wylegitymowanie się (np. ze strony strażnika, policji) [policzalny]
  The challenge surprised me because I wasn't doing anything wrong. (Prośba o wylegitymowanie mnie zaskoczyła, ponieważ nie robiłam niczego złego.)
 5. sprzeciw (co do składu ławy przysięgłych, składany przed rozpoczęciem obrad) [policzalny]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. podważyć, kwestionować (np. autorytet, reputację) [przechodni]
  His reputation was challenged when he filed for divorce. (Jego reputacja została zakwestionowana, kiedy wniósł sprawę o rozwód.)
  Don't challenge my orders. (Nie podważaj moich poleceń.)
  She would constantly challenge my authority. (Ona ciągle podważała mój autorytet.)
 2. wyzwać (na pojedynek sportowy, do walki) [przechodni]
  I challenge you to a duel! (Wyzywam cię na pojedynek!)
  He challenged me to a fight, and I won. (Wyzwał mnie do walki i wygrałem.)
  zobacz także: dare
 3. zmobilizować, pobudzić [przechodni]
  My parents challenge me to study better and better. (Moi rodzice mobilizują mnie, abym uczył się coraz lepiej.)
  My dreams challenge me to hard work. (Moje marzenia mobilizują mnie do ciężkiej pracy.)
  link synonim: stimulate
 4. wezwać do zatrzymania, wylegitymować [przechodni]
  The police challenged us in the park yesterday. (Wczoraj w parku wylegitymowała nas policja.)
  You have no right to challenge me. (Nie masz prawa mnie wylegitymować.)
 5. zakwestionować (skład ławy przysięgłych) [przechodni]
  We would like to challenge one of the jurors. (Chcielibyśmy zakwestionować jednego z członków ławy przysięgłych.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. podważanie czegoś (np. czyjegoś autorytetu)
czasownik
 1. stawiać sobie wyzwania

Powiązane zwroty — "challenge"

rzeczownik
przymiotnik
challenged = niepełnosprawny, niesprawny (np. umysłowo, fizycznie) +1 znaczenie
follicly challenged = łysiejący, łysy (dosłownie: z niesprawnymi mieszkami włosa)
vertically challenged = niski (humorystycznie)
phrasal verb
challenge for something = walczyć o coś (np. o awans, o tytuł mistrzowski)
czasownik
kolokacje