BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"kwestionować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kwestionować" po polsku

kwestionować

czasownik
 1. challenge *****
  • podważyć, kwestionować (np. autorytet, reputację) [TRANSITIVE]
   His reputation was challenged when he filed for divorce. (Jego reputacja została zakwestionowana, kiedy wniósł sprawę o rozwód.)
   Don't challenge my orders. (Nie podważaj moich poleceń.)
   She would constantly challenge my authority. (Ona ciągle podważała mój autorytet.)
 2. question ***** , także: qu.
  • wątpić, kwestionować [TRANSITIVE]
   I would never question their work. (Nigdy nie kwestionowałbym ich pracy.)
   She has never questioned my love. (Ona nigdy nie wątpiła w moją miłość.)
 3. dispute ***
  • kwestionować, zakwestionować
   She has always disputed the existence of God. (Ona zawsze kwestionowała istnienie Boga.)
   You can't dispute the fact that gravity exists. (Nie możesz zakwestionować faktu, że grawitacja istnieje.)
 4. query * , qy (skrót) , qy. (skrót)
  • kwestionować, zakwestionować
   We seek to highlight that point in order to query it. (Chcemy podkreślić ten punkt w celu zakwestionowania go.)
 5. impeach
 6. impugn
 7. challenge the decision
 8. controvert
 9. deraign , darraign   old-fashioned

powered by  eTutor logo