PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"zakwestionować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zakwestionować" po polsku

zakwestionować

czasownik
 1. contest **
  • zakwestionować, podważyć ważność
   The scientist contested his theory. (Naukowiec zakwestionował jego teorię.)
   How can you contest the words of your professor? (Jak możesz podważać ważność słów twojego profesora?)
 2. dispute ***
  • kwestionować, zakwestionować
   She has always disputed the existence of God. (Ona zawsze kwestionowała istnienie Boga.)
   You can't dispute the fact that gravity exists. (Nie możesz zakwestionować faktu, że grawitacja istnieje.)
 3. challenge *****
 4. query * , qy (skrót) , qy. (skrót)
  • kwestionować, zakwestionować
   We seek to highlight that point in order to query it. (Chcemy podkreślić ten punkt w celu zakwestionowania go.)
 5. gainsay
  • zakwestionować (np. argument, dowód)
 6. oppugn  
 7. controvert
idiom
 1. bring something into question  
  He brought my integrity into question! (On zakwestionował moją uczciwość!)
  I think we should bring her honesty into question. (Uważam, że powinniśmy zakwestionować jej szczerość.)
 1. take exception (to something)
czasownik
 1. call something into question , call into question

powered by  eTutor logo