KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"podważać coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "podważać coś" po polsku

podważać coś

czasownik
 1. jemmy British English , jimmy American English ***
  • podważać coś (fizycznie)
 2. call something into question , call into question
czasownik
 1. undermine **
  • podważać (np. autorytet), podkopywać (np. zaufanie do kogoś), nadszarpywać (np. zdrowie) [TRANSITIVE]
   He was punished because he undermined his teacher's authority. (On został ukarany, ponieważ podważył autorytet swojego nauczyciela.)
   Hard physical work undermined his health. (Ciężka fizyczna praca nadszarpnęła jego zdrowie.)
   link synonim: undercut
 2. dent *
  • podważać (np. szacunek), nadszarpywać (reputację)
   The scandal dented his reputation. (Ta afera nadszarpnęła jego reputację.)
 3. deflate
  • umniejszać (znaczenie czegoś), podważać (argument)
   He successfully deflated his opponent's arguments. (On skutecznie podważył argumenty swojego przeciwnika.)
Pry the small wood trim at the
czasownik
 1. challenge *****
  • podważyć, kwestionować (np. autorytet, reputację) [TRANSITIVE]
   His reputation was challenged when he filed for divorce. (Jego reputacja została zakwestionowana, kiedy wniósł sprawę o rozwód.)
   Don't challenge my orders. (Nie podważaj moich poleceń.)
   She would constantly challenge my authority. (Ona ciągle podważała mój autorytet.)
 2. prise British English , prize American English *** , pry American English *
phrasal verb
 1. pry off  
 2. pry away

Powiązane zwroty — "podważać coś"

rzeczownik
phrasal verb
czasownik

"podważać coś" — Słownik kolokacji angielskich

call into question kolokacja
 1. call czasownik + question rzeczownik = zakwestionować coś, podważyć coś, podawać w wątpliwość, podważać coś (np. czyjeś kompetencje)
  Silna kolokacja

  The company's environmental record has also recently been called into question.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo