BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"podawać w wątpliwość" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "podawać w wątpliwość" po polsku

 1. question something *****  
  Stop questioning my authority. (Przestań podawać mój autorytet w wątpliwość.)
  I questioned his plan and he got mad. (Podałem jego plan w wątpliwość i on się zezłościł.)
 2. call something into doubt  
czasownik
 1. throw doubt on something  

podawać w wątpliwość

czasownik
 1. impeach
 2. impugn
 3. call something into question , call into question
  • zakwestionować coś, podważyć coś, podawać w wątpliwość, podważać coś (np. czyjeś kompetencje) formal
   Our principles have been called into question. (Nasze zasady zostały zakwestionowane.)
   We called Dr. Jones's qualifications into question. (Zakwestionowaliśmy kwalifikacje dr Jones.)
 1. call into doubt  

"podawać w wątpliwość" — Słownik kolokacji angielskich

call into question kolokacja
 1. call czasownik + question rzeczownik = zakwestionować coś, podważyć coś, podawać w wątpliwość, podważać coś (np. czyjeś kompetencje)
  Silna kolokacja

  The company's environmental record has also recently been called into question.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo