TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"question" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "question" po angielsku

question ***** , także: qu.

obrazek do "question" po polsku Question is… do you want me bombarded with questions.
rzeczownik
 1. pytanie, zapytanie (podczas rozmowy) [policzalny]
  Can I ask you a question? (Czy mogę zadać ci pytanie?)
  I've got a question for you. (Mam do ciebie pytanie.)
 2. pytanie (na teście) [policzalny]
  Please answer the following questions. (Proszę odpowiedz na następujące pytania.)
  I didn't know how to answer the last question on the test. (Nie wiedziałem, jak odpowiedzieć na ostatnie pytanie na teście.)
 3. zagadnienie, kwestia [policzalny]
  What do you think of the current war question? (Co sądzisz w kwestii obecnej wojny?)
  This question will be solved next week. (To zagadnienie zostanie rozwiązane w przyszłym tygodniu.)
 4. wątpliwość [policzalny lub niepoliczalny]
  There is no question about what we should do now. (Nie ma wątpliwości odnośnie do tego, co powinniśmy teraz zrobić.)
  She raised some questions concerning this subject. (Ona podała kilka wątpliwości dotyczących tego tematu.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. pytać, zadawać pytania [przechodni]
  The police were questioning John the whole morning. (Policja zadawała pytania John'owi cały poranek.)
  He questioned me about my relationship. (On wypytywał mnie o mój związek.)
 2. wątpić, kwestionować [przechodni]
  I would never question their work. (Nigdy nie kwestionowałbym ich pracy.)
  She has never questioned my love. (Ona nigdy nie wątpiła w moją miłość.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. przesłuchiwać kogoś (np. w sprawie przestępstwa)
  They questioned him for hours until he fainted from exhaustion. (Oni przesłuchiwali go godzinami, dopóki nie zemdlał z wycieńczenia.)
  The police want to question me. (Policja chce mnie przesłuchać.)
 1. podawać coś w wątpliwość
  Stop questioning my authority. (Przestań podawać mój autorytet w wątpliwość.)
  I questioned his plan and he got mad. (Podałem jego plan w wątpliwość i on się zezłościł.)

Powiązane zwroty — "question"

rzeczownik
przymiotnik
idiom
przysłówek
inne
kolokacje