"problem badawczy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "problem badawczy" po polsku

problem badawczy

rzeczownik
 1. research question
  • pytanie badawcze, problem badawczy
   I have to prepare research questions for the experiment. (Muszę przygotować pytania badawcze na eksperyment.)

"problem badawczy" — Słownik kolokacji angielskich

research question kolokacja
 1. research rzeczownik + question rzeczownik = pytanie badawcze, problem badawczy
  Zwykła kolokacja

  You should be able to write the research question in a simple sentence.

research problem kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): problem badawczy
 1. research rzeczownik + problem rzeczownik
  Luźna kolokacja

  For non-linear systems, dead beat control is an open research problem.

powered by  eTutor logo