TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"ankieta" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ankieta" po polsku

ankieta

obrazek do "survey" po polsku
rzeczownik
 1. survey ****
  • badanie, sondaż, ankieta [policzalny]
   a poll
   The survey is completely anonymous. (Badanie jest całkowicie anonimowe.)
   We're carrying out a survey on people's attitudes to immigrants. (Przeprowadzamy sondaż o nastawieniu ludzi do imigrantów.)
   link synonim: poll
 2. poll ***
  • ankieta, sondaż [policzalny]
   A new poll suggests there is support for our proposal. (Nowy sondaż sugeruje, że jest poparcie dla naszej propozycji.)
   A recent poll shows that 80% Polish children watch TV every day. (Ostatni sondaż pokazuje, że 80% polskich dzieci codziennie ogląda telewizję.)
   We're conducting a poll to find out what people think about the Valentine's Day. (Przeprowadzamy ankietę, aby dowiedzieć się, co ludzie myślą o walentynkach.)
   link synonim: survey
 3. questionnaire ** , także: questionary
 4. polling *   [niepoliczalny]
  Even their internal polling has us up by three. (Nawet w ich wewnętrznych ankietach prowadzimy 3 punktami.)