TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"sondaż" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "sondaż" po polsku

sondaż

obrazek do "survey" po polsku
rzeczownik
 1. survey ****
  • badanie, sondaż, ankieta [policzalny]
   a poll
   The survey is completely anonymous. (Badanie jest całkowicie anonimowe.)
   We're carrying out a survey on people's attitudes to immigrants. (Przeprowadzamy sondaż o nastawieniu ludzi do imigrantów.)
   link synonim: poll
 2. poll ***
  • ankieta, sondaż [policzalny]
   A new poll suggests there is support for our proposal. (Nowy sondaż sugeruje, że jest poparcie dla naszej propozycji.)
   A recent poll shows that 80% Polish children watch TV every day. (Ostatni sondaż pokazuje, że 80% polskich dzieci codziennie ogląda telewizję.)
   We're conducting a poll to find out what people think about the Valentine's Day. (Przeprowadzamy ankietę, aby dowiedzieć się, co ludzie myślą o walentynkach.)
   link synonim: survey
 3. canvass
 4. audience research
 5. sample survey  
 6. snap poll
 7. canvassing

"sondaż" — Słownik kolokacji angielskich

sample survey kolokacja
 1. sample rzeczownik + survey rzeczownik = sondaż
  Zwykła kolokacja

  The other is collection of information from consumers, using sample surveys.

audience research kolokacja
Popularniejsza odmiana: Audience research
 1. audience rzeczownik + research rzeczownik = sondaż, badanie przeprowadzone wśród słuchaczy lub widzów
  Luźna kolokacja

  The network did audience research, and on a scale of 1 to 100, we got like a 5 or a 6.