"opinion survey" — Słownik kolokacji angielskich

opinion survey kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): badanie opinii publicznej
  1. opinion rzeczownik + survey rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    By law, the results of new opinion surveys cannot be reported in the local press less than 15 days before the election.

powered by  eTutor logo