BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"opinion survey" — Słownik kolokacji angielskich

opinion survey kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): badanie opinii publicznej
  1. opinion rzeczownik + survey rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    By law, the results of new opinion surveys cannot be reported in the local press less than 15 days before the election.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo