"sample" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "sample" po angielsku

sample ****

rzeczownik
 1. próbka (towaru w sklepie) [policzalny]
  small example of a new product or an advertised product
  Can I try a sample of these chocolates? (Czy mogę spróbować tych czekoladek?)
  I have a lot of free samples, but I never use them. (Mam wiele darmowych próbek, ale nigdy ich nie używam.)
  Would you like to try a sample? (Chciałbyś spróbować próbkę?)
 2. próbka, okaz [policzalny]
  They took a blood sample for tests. (Oni pobrali próbkę krwi do testów.)
  We need a sample of your DNA. (Potrzebujemy próbki twojego DNA.)
  link synonim: specimen
 3. grupa ludzi (wybrana np. do przeprowadzenia ankiety) [policzalny]
  It was a representative sample of men aged 30-40. (To była reprezentatywna grupa mężczyzn w wieku 30-40 lat.)
  link synonim: cross-section
 4. fragment utworu, sampel [policzalny]
  It's just a sample, not a full song. (To tylko sampel, nie cała piosenka.)
  I played them the sample and waited for their reaction. (Zagrałem im fragment utworu i czekałem na ich reakcję.)
  Send those samples to the producer. (Prześlij te sample do producenta.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. próbować, kosztować (np. jedzenia) [przechodni]
  I need to sample this to make sure it's tasty. (Muszę tego skosztować by upewnić się, że jest smaczne.)
  Would you like to sample my cupcakes? (Czy zechciałbyś skosztować moich babeczek?)
 2. wybierać grupę ludzi (np. do przeprowadzenia ankiety) [przechodni]
 3. samplować (wykorzystywać fragment utworu w nowej produkcji) [przechodni]
  He sampled his old songs into his new album. (Wykorzystał fragmenty swoich starych piosenek w nowym albumie.)
  You can't use this entire melody, but you can sample it. (Nie możesz użyć całej tej melodii, ale możesz ją zsamplować.)
 4. próbkować

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

 1. jako próbka

Powiązane zwroty — "sample"

rzeczownik
kolokacje

"sample" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "sample" po polsku

rzeczownik
 1. sample ****
  • fragment utworu, sampel [policzalny]
   It's just a sample, not a full song. (To tylko sampel, nie cała piosenka.)
   I played them the sample and waited for their reaction. (Zagrałem im fragment utworu i czekałem na ich reakcję.)
   Send those samples to the producer. (Prześlij te sample do producenta.)

Powiązane zwroty — "sample"

rzeczownik
czasownik
samplować = sample

powered by  eTutor logo